Copyright Melding

© 2018 Pelican Games B.V.

Alle rechten voorbehouden.

Het kopiëren, opnieuw publiceren, opnieuw weergeven, opnieuw verzenden of opnieuw distribueren van Pelican Games-inhoud, of van enige inhoud die op deze site wordt gebruikt, inclusief door caching, framing of soortgelijke middelen, is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelican Games.

Pelican Games erkent copyright-houders van derde partijen bij het reproduceren van bepaalde redactionele en fotografische items.

Alle andere handelsmerken die op deze website worden gebruikt, zijn de gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.